Јавен повик – Практикант за програма за прекугранична соработка Република Северна Македонија – Република Албанија 2014 – 2020

ЈАВЕН ПОВИК

 

Министерството за локална самоуправа од Република Северна Македонија и Министерството за Европа и надворшни работи од Република Албанија, како оперативни структури на ИПА прекуграничната програма Република Северна Македонија – Република Албанија , во рамките на оваа програма објавуваат јавен оглас за кандидати за следната слободна позиција:

 

  • – 1 практикантво рамките на ИПА Прекугранична програма Република Северна Македонија – Република Албанија ( 1 (еден) за канцеларијата на ЗТС Струга.
  • Описот на работната позиција можете да го превземете од следните официјални веб-странции: http://ipacbc-mk-al.net; mls.gov.mk; http://punetejashtme.gov.al;

 

Кандидатите треба да ги обезбедат следните документи во електронска форма:

  • Кратка биографија (CV) ангажирани во истражувањето;
  • Копија од диплома за завршено образование ;
  • Други документи по желба.

Документите треба да се поднесат преку e-mail на следнава email адреса:

jts_mkal@yahoo.com

Краен рок за испраќање на апликација:

Заинтересираните кандидати нивните апликации да ги испратат, преку email, најдоцна до 09.04.2022 до 15:00 часот.

Ќе бидат разгледувани само апликациите кои ќе пристигнат до крајниот рок за доставување на апликации, од овој оглас.

 

Дополнителни инфомации ќе можете да добиете на следната е-маил адреси:jts_mkal@yahoo.com

 

Terms of Reference – ToR