Event Date: 2018-11-26 09:30:00

SPT në emër të Delegacionit të BE-së në Maqedoni dhe Strukturave Operative të Programit CBC i kishte ftuar përfituesit e grantit në kuadër të Thirrjes së parë për propozime të këtij programi në trajnimin për “Raportim dhe dukshmëri”, i katërti në serinë e trajnimeve që do të organizohen. nën CfP-të e Parë të Programit CBC IPA 2 me Shqipërinë. Trajnimi do të mbahet më 26 dhe 27 nëntor 2018 në Hotel “Karposh”, Shkup.

Please click here for the agenda:
Agenda_Reporting_Visibility IPA II CBC GBs MK-AL

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *