Ngjarje

Prezantimi i Studimit Shumë-Sektorial / Proçesi i Programimit IPA III

Event Date: 30.10.2020 11:00

Dy Punëtori/takime me grupe të fokusuara, do të organizohen (një në secilin vend) më datë 30 Tetor 2020 duke filluar nga ora 11:00 deri 13:00 – Prezantimi i Studimit Shumë-Sektorial / Proçesi i Programimit…

Training on “Reporting and visibility” under CBC Grant Contracts for the Grant Beneficiaries under the IPA II CBC Programme

Event Date: 26.11.2018 09:30

The JTS on behalf of the EU Delegation in Macedonia and the CBC Programme Operating Structures had invited the Grant beneficiaries under the 1st Call for proposals of this programme to the training for…

"Reporting and visibility of CBC projects"- training for CBC grantees and “ 2nd regular coordination / workshop” for the CBC grantees under the 1st CfP of the IPA CBC MK-AL 2014 – 2020

Event Date: 01.09.2018 10:30

"Reporting and visibility of CBC projects"- training for CBC grantees and “ 2nd regular coordination / workshop” for the CBC grantees under the 1st CfP of the IPA CBC MK-AL 2014 – 2020.

First regular coordination / workshops with the CBC grantees under the 1st CfP of the IPA CBC Programme Macedonia - Albania 2014 - 2020

Event Date: 05.06.2018 10:30

First regular coordination / workshops with the CBC grantees under the 1st CfP of the IPA CBC Programme Macedonia - Albania 2014 - 2020, will be held 5th of June 2018 at hotel "Drim " in Struga.