Заеднички технички секретаријат Струга

Вработени

Гоце Толески – Раководител на ЗТС СТРУГА

Карта

Заеднички технички секретаријат Antenna Elbasan

Вработени

Marin Beluli

Карта

Министерство за локална самоуправа

Карта

Министерство за Европа и надворешни работи

Карта

Делегација на Европската Унија во Република Северна Македонија

Карта

Делегација на Европската Унија во Албанија

Карта