Sekretariati i Përbashkët Teknik Strugë

Stafi

Goce Toleski – HEAD OF JTS STRUGA

Harta

Sekretariati i Përbashkët Teknik Antenna Elbasan

Stafi

Marin Beluli

Harta

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale

Harta

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Harta

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republika e Maqedonisë së Veriut

Harta

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri

Harta