Hapja e Thirrjes së Parë për Propozime – Programi IPA III CBC MK-AL

  Tani është zyrtarisht e hapur thirrja e parë për propozime në kuadër të Programit për Bashkëpunim Ndërkufitar IPA III midis Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Ky mundësi synon të…

3rd Call for Proposals

3 rd Call for Proposals 3 rd Call for proposals: Cross-border Programme the Republic of North Macedonia – Republic of Albania under IPA II allocations for 2018 – 2020. Reference:…

2nd Call for Proposals

2 nd Call for Proposals 2 nd Call for proposals: Cross-border Programme the Republic of North Macedonia – Republic of Albania under IPA II allocations for 2016 – 2017. Reference:…

1st Call for Proposals

1st Call for Proposals 1st Call for proposals: Cross-border Programme the Republic of North Macedonia – Republic of Albania under IPA II allocations for 2014 – 2015. Reference: EuropeAid/152956/DD/ACT/MK. You…