Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në Republikën e Shqipërisë, shpallin pozicionin vakant për angazhimin e Ekspertit për përgatitjen e specifikimet teknike të tenderit për prokurimin e dy anijeve me energji diellore të cilat do të operojnë në liqenin e Ohrit, në kuadër të Programit IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar Maqedonia e Veriut – Shqipëri.

Për më shumë informacion, konsultohuni me Termat e Referencës (ToR)

Afati i fundit për aplikime është data: 31. Mars 2022, në adresën elekronike: jts_mkal@yahoo.com

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *